Pytania
i odpowiedzi

Lokaty

Rozwiń listę

Konta

Rozwiń listę

Karta Kredytowa

Rozwiń listę

Bankowość Elektroniczna

Rozwiń listę

ZAŁOŻENIE LOKATY

1. Jak założyć lokatę w Open Online?

Aby założyć lokatę w Open Online, należy wybrać ofertę na stronie i uzupełnić swoje dane we wniosku o lokatę. W tym momencie tworzony jest profil Klienta w Open Online. Klient otrzymuje wówczas 9-cyfrowy login na adres e-mail oraz dwa hasła: 10-cyfrowe hasło do obsługi telefonicznej, służące do kontaktu z Contact Center, oraz 14-znakowe hasło internetowe służące do logowania na stronie. Klient otrzymuje następnie e-mailem potwierdzenie złożenia wniosku oraz dane rachunku lokaty. Środki przeznaczone na opłacenie depozytu należy wpłacić na ten rachunek zazwyczaj w ciągu 7 dni (termin ten jest zawsze doprecyzowany w Karcie Produktu danej lokaty). Każdy kolejny wniosek należy składać już po zalogowaniu się do swojego profilu. Klient ma podgląd aktywnych lokat w swoim profilu.

2. Czy aby założyć lokatę, muszę podpisywać jakąś umowę?

Zakładanie lokat w serwisie Open Online nie wymaga podpisywania żadnych umów, jest także bezpłatne. Podpisanie Umowy Ramowej wymagane jest jednak w przypadku zakładania innych produktów w serwisie Open Online, takich jak konto lub karta kredytowa.

3. Jak długo ważny jest wniosek o lokatę?

Wniosek o lokatę ważny jest standardowo przez 7 dni – dokładny termin dla każdej lokaty określony jest w Karcie Produktu. Ważność wniosku oznacza, że od momentu jego złożenia, Klient ma możliwość wpłaty środków na rachunek depozytu przez określoną liczbę dni.

4. Co się stanie, jeśli nie opłacę wniosku o lokatę?

Nieopłacenie wniosku nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Po określonym terminie wniosek wygasa i znika z profilu.

5. Co się stanie, jeśli opłacę wniosek po terminie?

W sytuacji, gdy Klient opłaci wniosek po terminie, środki Klienta zostaną do niego zwrócone automatycznie. Jeśli jednak środki zostaną zaksięgowane w Banku, Bank będzie kontaktował się z Klientem w celu wydania prawidłowej dyspozycji – założenia lokaty z aktualnej oferty bądź zwrócenia środków na rachunek nadawcy.

6. Czy mogę dopłacić środki do już opłaconej lokaty?

Nie można dopłacać do już założonej lokaty ani opłacać lokaty więcej niż jednym transferem środków – kolejne wpłaty na rachunek lokaty zostaną automatycznie odrzucone.

7. Czy lokata zacznie pracować od momentu złożenia wniosku czy od momentu wpływu środków na rachunek lokaty?

Lokata staje się aktywna po zaksięgowaniu środków w Banku.

8. Kiedy dostanę e-mail z informacją o numerze konta, na który mam wpłacić środki na lokatę?

W trakcie składania wniosku o lokatę, Klient określa, czy chce opłacić depozyt środkami pochodzącymi z jego rachunku w innym Banku, czy też z rachunku w Open Online. W pierwszym przypadku Klient powinien w przeciągu 24 godzin otrzymać na adres e-mailowy wiadomość zawierającą potwierdzenie złożonego wniosku o depozyt wraz z danymi do wpłaty. Jeżeli wiadomość nie dotarła, należy skontaktować się z Contact Center. W drugim przypadku potwierdzenie nie jest wysyłane, ponieważ środki na opłacenie depozytu zostają pobrane z konta Klienta w serwisie Open Online automatycznie.

9. Ile mogę złożyć wniosków o lokatę?

Jeśli w Karcie Produktu danej lokaty nie ma informacji o ograniczeniu liczby wniosków, jakie może złożyć Klient, oznacza to, że maksymalna liczby wniosków lokat nie została określona i można złożyć ich nieograniczoną liczbę.

10. Jestem Klientem Open Online, zrobiłem przelew na lokatę z konta żony, środki jednak wróciły na konto. Dlaczego?

Zgodnie z regulaminem, Klient może dokonać wpłaty na rachunek lokaty jedynie z rachunku, którego sam jest dysponentem. Dodatkowo dane Klienta w banku, w którym posiada rachunek, muszą zgadzać się z danymi, które klient uzupełnił zakładając profil w Open Online, inaczej przelew może zostać odrzucony. Restrykcje te wynikają ze względów bezpieczeństwa. Analogicznie, środki z lokaty mogą wrócić tylko na rachunek, którego dysponentem jest Klient./p>

11. Kiedyś posiadałem u Państwa produkty. Obecnie chciałbym ponownie złożyć wniosek o lokatę. Złożyłem wniosek ze strony głównej. Do chwili obecnej nie otrzymałem potwierdzenia założenia lokaty. Czy coś robię błędnie?

W chwili założenia pierwszego produktu za pośrednictwem strony www.openonline.pl Klient otrzymuje indywidualny login, który jest wysyłany na podany adres e-mail oraz hasło do obsługi telefonicznej i internetowej wysyłane na numer telefonu. Od tego momentu wszelkie wnioski o nowe produkty należy składać po zalogowaniu się do systemu. W przypadku utracenia loginu lub haseł prosimy o kontakt z Contact Center pod numerem 22 205 60 10.

ZARZĄDZANIE LOKATAMI

12. Nie otrzymałem potwierdzenia założenia lokaty.

Potwierdzenie założenia lokaty nie zostanie wygenerowane w przypadku odnowieniu lub przedłużenia lokaty. W każdym innym wypadku, jeśli Klient nie otrzymał potwierdzenia, może skontaktować się z Contact Center w celu wygenerowania potwierdzenia papierowego. Potwierdzenie można też wygenerować samodzielnie po zalogowaniu do systemu i wybraniu zakładki „Lokaty”.

13. Dlaczego lokata została przedłużona na kolejny okres bez mojej zgody?

Wszystkie nasze lokaty są automatycznie zakładane jako lokaty odnawialne, ta informacja widnieje w Karcie Produktu każdej z naszych lokat. Przez cały czas trwania lokaty Klient może zmienić ten parametr lokaty zarówno w swoim profilu, jak i za pośrednictwem Contact Center. Jeśli lokata jest nieodnawialna, w dniu zapadalności depozytu wypracowane środki wracają na rachunek, który podano w trakcie zmiany odnawialności. Dysponentem rachunku do zwrotu środków musi być Klient. Jeśli zaś lokata ma status „odnawialna”, przedłuży się na kolejny okres inwestycji na warunkach wskazanych w Karcie Produktu konkretnego typu depozytu.

14. Jak mogę przedłużyć lokatę? Przycisk „przedłuż” jest nieaktywny.

Dyspozycję przedłużenia depozytów można składać na 7 dni przed terminem ich zapadalności, gdy lokata ma status „Nieodnawialna”. Należy jednak pamiętać o tym, że przedłużenia można dokonać najpóźniej 2 dni przed zakończeniem depozytu, później opcja przedłużenia przestaje być aktywny. Klient może przedłużyć lokaty w swoim profilu lub za pośrednictwem Doradcy Internetowego, który może zaproponować mu korzystniejsze warunki przedłużenia depozytów niż warunki przedstawione na stronie Open Online.

15. Ile trwa realizacja zleceń dotyczących lokat?

Zgodnie z regulaminem wszelkie dyspozycje dotyczące lokat są realizowane w dniu wydania dyspozycji lub najpóźniej następnego dnia roboczego. Wyjątkiem są dyspozycje w formie papierowej wydawane w oddziałach stacjonarnych Open Finance – takie zlecenia są realizowane w ciągu 3 dni roboczych.

16. Czy podane na stronie oprocentowanie lokaty to oprocentowanie brutto czy netto?

Oprocentowanie lokat podawane na stronie internetowej Open Online, jest oprocentowaniem brutto, co oznacza, że od zysku z lokaty będzie odjęty tzw. podatek Belki w wysokości 19%.

17. Czy moje środki są bezpieczne?

Wszystkie depozyty zakładane za pośrednictwem serwisu Open Online objęte są w 100% ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 000 EUR.

18. Czy mogę kogoś upoważnić do mojej lokaty?

Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnictwa do lokaty w Open Online. Dokument dotyczący pełnomocnictwa należy wypełnić w oddziale Open Finance, do którego należy udać się wraz z osobą, której chcemy wydać takie upoważnienie. Wydanie takiej dyspozycji jest bezpłatne.

19. Moja żona ma pełnomocnictwo do moich lokat. Czy może zarządzać nimi poprzez Contact Center?

Nie, pełnomocnictwo nie upoważnia do wydawania dyspozycji drogą telefoniczną za pośrednictwem Contact Center. Pełnomocnik może jednak wydawać dyspozycje w formie papierowej w oddziałach Getin Banku.

20. Czy mogę jakoś zabezpieczyć lokaty na wypadek swojej śmierci?

Istnieje możliwość ustanowienia tzw. Dyspozycji na wypadek śmierci. Dyspozycja ta może być wydana do lokaty terminowej lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Dokument taki można wypełnić w oddziale Getin Banku. Zlecenie to kosztuje 19,99 PLN i jest wydawane po zaksięgowaniu środków na wskazanym rachunku.

ZAKOŃCZENIE TRWANIA LOKATY LUB ZERWANIE LOKATY

21. Czy środki po zakończeniu lokaty wrócą na rachunek, z którego przyszły?

To zależy od odnawialności ustawionej przy depozycie. Obecnie wszystkie nasze lokaty są automatycznie zakładane jako lokaty odnawialne. Przez cały czas trwania lokaty Klient może zmienić ten parametr lokaty zarówno w swoim profilu, jak i za pośrednictwem Contact Center. Jeśli klient w trakcie trwania depozytu nie zmieni odnawialności na status „nieodnawialna”, lokata odnowi się automatycznie na kolejny okres.

22. Czy środki z lokat mogą wrócić na rachunek innej osoby?

ZZgodnie z regulaminem, środki z lokaty mogą wrócić tylko na rachunek, którego dysponentem jest Klient. Restrykcje te wynikają ze względów bezpieczeństwa.

23. Czy utracę odsetki, jeśli zerwę lokatę przed jej zakończeniem?

Standardowo zerwanie depozytu przed terminem jego zapadalności skutkuje utratą odsetek, chyba że Karta Produktu uwzględnia inną możliwość, np. 3-dniowe „okienko” do zrywania bez utraty odsetek co kilka miesięcy. Informacje dotyczące konsekwencji zerwania lokaty przed datą zapadalności znajdują się w Karcie Produktu konkretnego typu depozytu.

24. Omyłkowo zerwałem lokatę, czy można to cofnąć?

Niestety nie można cofnąć dyspozycji, które zostały potwierdzone jednorazowym kodem SMS. Lokata zrywana jest automatycznie po wprowadzeniu takiego zlecenia.

25. Kiedy otrzymam środki po zakończeniu trwania lokaty lub jej zerwaniu?

Dyspozycja zwrotu środków zgodnie z regulaminem jest realizowana w dniu przyjęcia zlecenia lub maksymalnie następnego dnia roboczego. Termin zaksięgowania środków na rachunku zależy również od międzybankowych sesji przychodzących i wychodzących ELIXIR.

26. Dlaczego nie widzę w profilu wszystkich zakończonych lokat?

Lokaty zakończone widoczne są w profilu jedynie przez 14 dni od ich zakończenia. Informację o zakończonych depozytach można uzyskać za pośrednictwem Contact Center.

ZAŁOŻENIE KONTA OPTYMALNEGO

1. Jak założyć konto w serwisie Open Online?

Wystarczy złożyć wniosek na stronie Open Online, następnie z Klientem kontaktuje się Doradca Internetowy w celu przedstawienia warunków oraz procedury otwarcia konta. Po tej rozmowie wysyłana jest do Klienta za pośrednictwem kuriera Umowa Ramowa. Podpisane dokumenty wracają do Banku i jeżeli cała dokumentacja jest kompletna i prawidłowo wypełniona, rachunek staje się aktywny, o czym Klient jest informowany wiadomością na swój adres e-mail.

2. Jakie dokumenty będą potrzebne podczas podpisania Umowy Ramowej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w obecności kuriera?

Należy mieć przygotowany Dowód Osobisty w celu potwierdzenia tożsamości oraz kopię ksero Dowodu Osobistego, która zostanie dołączona do Umowy Ramowej.

3. Ile kont mogę założyć?

Klient może założyć tylko jedno konto w serwisie Open Online.

4. Czy mogę założyć konto wspólnie z żoną/mężem?

W serwisie Open Online Klienci nie mogą zakładać kont wspólnych. Rachunki zakładane w Open Online mogą być rachunkami wyłącznie indywidualnymi.

5. Czy mogę założyć w Open Online rachunek firmowy?

Nie. Konto mogą założyć wyłącznie osoby fizyczne.

ZARZĄDZANIE KONTEM W OPEN ONLINE

6. Czy mogę wpłacić lub wypłacić pieniądze w oddziałach Open Finance lub Getin Banku?

Wpłaty środków na konto założone w Open Online można dokonać w oddziałach Getin Banku. Nie można zaś wykonywać wpłat ani wypłat w oddziałach Open Finance. Środki można wypłacić z konta jedynie z bankomatu przy użyciu karty debetowej wydanej do konta.

7. Jak szybko zostanie zrealizowany zlecony przeze mnie przelew?

Wszelkie dyspozycje złożone przez Klienta drogą telefoniczną oraz elektroniczną (w profilu) są realizowane najpóźniej następnego dnia roboczego. Należy jednak brać po uwagę fakt, że na termin zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy mają wpływ również międzybankowe sesje przychodzące i wychodzące ELIXIR

8. Czy mogę wykonywać z konta w Open Online przelewy za granicę?

Utworzenie zlecenia stałego jest bezpłatne. Aby skorzystać z powyższej funkcji na swoim rachunku, należy zalogować się do swojego profilu i w zakładce "Przelewy" utworzyć nowe zlecenie stałe. Wszystkie dane należy wpisać jak w wypadku standardowego przelewu. Jednak zlecenie stałe różni się od jednorazowego transferu częstotliwością wykonywania. Klient może zdefiniować, kiedy ma zostać wykonany pierwszy przelew, jak często zlecenie stałe ma być realizowane (np. codziennie, co tydzień, co miesiąc) oraz jak długo ma być realizowane (np. przez rok, bezterminowo). Klient zatwierdza dyspozycję jednorazowym kodem SMS.

9. Czy mogę kogoś upoważnić do mojego konta?

Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku w Open Online. Dokument dotyczący pełnomocnictwa należy wypełnić w oddziale Open Finance, do którego należy udać się wraz z osobą, której chcemy wydać takie upoważnienie. Dyspozycja taka jest bezpłatna.

10. Moja żona ma pełnomocnictwo do mojego Konta Optymalnego. Czy może zarządzać moim rachunkiem poprzez Contact Center?

Nie, pełnomocnictwo nie upoważnia do wydawania dyspozycji drogą telefoniczną za pośrednictwem Contact Center. Pełnomocnik może jednak wydawać dyspozycje w formie papierowej w oddziałach Open Finance.

11. Czy mogę jakoś zabezpieczyć rachunek na wypadek swojej śmierci?

Istnieje możliwość ustanowienia tzw. Dyspozycji na wypadek śmierci. Dyspozycja ta może być wydana do lokaty terminowej lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Dokument taki można wypełnić w oddziale Open Finance. Zlecenie to kosztuje 19,99 PLN i jest wydawane po zaksięgowaniu środków na wskazanym rachunku Banku.

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

12. Ile mogę założyć Kont Oszczędnościowych w Open Online?

Klient może założyć 3 Konta Oszczędnościowe.

13. Czy prowadzenie Konta Oszczędnościowego coś kosztuje?

Otwarcie i prowadzenie Kont Oszczędnościowych jest bezpłatne. Pierwszy przelew w miesiącu z takiego rachunku również jest bezpłatny, za każdy kolejny pobierana jest opłata w wysokości 4,99 PLN.

KARTA DEBETOWA

14. Jak otrzymać kartę płatniczą do konta?

Klient przy składaniu wniosku o konto ma możliwość zamówienia karty płatniczej (tzw. karty debetowej) do tego konta. Klient może również zamówić kartę podczas rozmowy z konsultantem Contact Center. Wydanie karty debetowej jest bezpłatne.

15. Jaka karta jest wydawana do Konta Optymalnego i Konta Doskonałego?

Obecnie wydawane są karty MasterCard, posiadające chip oraz technologię PayPass.

16. Jak szybko otrzymam kartę?

Karta powinna dotrzeć do Klienta w przeciągu 14 dni.

17. Czy po otrzymaniu karty debetowej trzeba ją aktywować?

Tak. Karty wysyłane do Klientów są nieaktywne. Klient może aktywować ją z poziomu własnego profilu lub za pośrednictwem Contact Center.

18. Czy karty debetowe wydawane do Konta Optymalnego i Doskonałego posiadają funkcję PayPass?

Tak, obecnie wszystkie nasze karty wydawane są z technologią PayPass.

19. Czy mogę zmienić limit transakcji, jakich mogę dokonywać w ramach PayPass bez wpisywania PIN-u?

Nie. Technologia PayPass umożliwia dokonywanie bezstykowych płatności bez potwierdzenia jedynie na kwotę do 50 PLN. Jeżeli wartość zakupu przekracza 50 PLN, transakcja nadal przebiega zbliżeniowo, ale potwierdzenie musi nastąpić w sposób standardowy, czyli za pomocą kodu PIN.

20. Z jakich bankomatów mogę wypłacać gotówkę bez prowizji?

Klienci posiadający kartę debetową wydaną do konta w Open Online mogą wypłacać bez prowizji gotówkę z bankomatów sieci Euronet i Planet Cash na terenie Polski.

21. Zgubiłem kartę / okradziono mnie. Co powinienem zrobić?

W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z Contact Center w celu zastrzeżenia karty i zamówienia nowej.

22. Jak mogę zastrzec kartę debetową?

W celu zastrzeżenia karty należy skontaktować się z Contact Center Open Online. W nocy (czyli w godzinach 22.00-7.00) Klient, który będzie chciał zastrzec kartę, zostanie przekierowany do Contact Center Getin Banku. Dzięki temu Klient może telefonicznie zastrzec kartę debetową 24 godziny na dobę.

23. Wpisałem PIN niepoprawnie trzy razy. Co mam zrobić, żeby odblokować kartę?

Karta zostanie automatycznie odblokowana następnego dnia.

24. Jak można zmienić PIN do karty płatniczej?

Klient może zmienić PIN w każdym bankomacie, który posiada taką funkcję, może też ustanowić PIN w swoim profilu internetowym. Zmiana ta jest bezpłatna.

25. Czym jest autoryzacja transakcji dokonanej kartą i czy można ją przyspieszyć?

Autoryzacja to proces mający na celu weryfikację, czy na rachunku właściciela karty znajdują się środki wystarczające do realizacji danej transakcji. Po autoryzacji transakcja może zostać przyjęta lub odrzucona. Bank nie ma wpływu na długość autoryzacji, ponieważ rozliczenie następuje pomiędzy placówką, w której Klient dokonywał transakcji, a Centrum Rozliczeniowym zajmującym się obsługą kart debetowych i kredytowych. Autoryzacja zazwyczaj trwa do siedmiu dni.

26. Czy można zamówić kartę płatniczą dla jeszcze jednej osoby prócz mnie?

Klient może posiadać tylko jedną kartę debetową, wydaną na jego imię i nazwisko.

INNE

27. Jakie są dane Banku, NIP i REGON?

Getin Noble Bank SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

NIP 1080004850
REGON 141334039

28. W jakich godzinach pracuje Contact Center?

Contact Center jest czynne codziennie, w godzinach od 7.00 do 22.00.

29. Jaki jest kod IBAN i SWIFT banku?

Kod IBAN Getin Banku to: PL XX 1460 1181 XXXX XXXX XXXX XXXX
Kod SWIFT (BIC) Getin Banku to: GBGCPLPK

30. Kiedy następują sesje przychodzące i wychodzące ELIXIR w Getin Banku?

Sesje przychodzące mają miejsce o: 10:00, 14:00, 17:00.
Sesje wychodzące mają miejsce o: 8:15, 12:15, 14:30.

ZAŁOŻENIE KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

1. Jakie dokumenty są niezbędne do wydania karty kredytowej?

Dokumenty niezbędne do założenia karty kredytowej w Open Online to zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu oraz wysokości dochodów z trzech ostatnich miesięcy oraz kopia (ksero lub skan) dowodu osobistego. Zaświadczenia od pracodawcy są ważne jeden miesiąc. Dokładna lista potrzebnych dokumentów jest przedstawiana przez konsultanta Contact Center w trakcie składania wniosku o kartę kredytową.

2. Czy kartę trzeba aktywować po jej otrzymaniu?

Tak, kartę należy aktywować. Klient może zrobić to we własnym profilu lub za pośrednictwem Contact Center.

3. Jak szybko otrzymam kartę?

Karta powinna dotrzeć do Klienta w przeciągu 14 dni.

4. Jaką kartę otrzymam do rachunku karty kredytowej?

Obecnie wydawane są karty MasterCard, posiadające chip oraz technologię PayPass.

5. Skąd nazwa Keep It Simple?

Karta kredytowa Keep It Simple to produkt niezwykle prosty. Jej wydanie, prowadzenie, a także odnowienie jest bezpłatne. Klient nie płaci również za wypłaty z bankomatów na całym świecie. Okres bezodsetkowy karty Keep It Simple jest jednym z najdłuższych, a oprocentowanie karty jest niskie.

ZARZĄDZANIE KARTĄ KREDYTOWĄ KEEP IT SIMPLE

6. Czy prowadzenie rachunku karty kredytowej KIS jest płatne?

Nie.

7. Ile dni trwa okres bezodsetkowy?

Okres bezodsetkowy trwa maksymalnie do 59 dni.

8. Czy mogę wypłacać środki z bankomatów w Polsce i za granicą? Czy ponoszę jakieś koszty z tego tytułu?

Zarówno w Polsce, jak i za granicą Klient może wypłacać środki ze wszystkich bankomatów za pomocą karty kredytowej Keep It Simple. Wypłata kartą MasterCard jest bezpłatna, natomiast transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane kartą Visa za granicą są objęte prowizją w wysokości 2% za przewalutowanie. Należy również pamiętać, że transakcje gotówkowe z użyciem karty KIS, czyli np. wypłaty pieniędzy z bankomatu, skutkują rozpoczęciem naliczania odsetek.

9. Ile kosztuje wykonanie przelewu z rachunku karty kredytowej?

Zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Keep It Simple prowizja za dokonanie przelewu z rachunku karty kredytowej wynosi 2,5% kwoty przelewu.

10. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat minimalnej kwoty do spłaty oraz daty, do której należy spłacić zadłużenie?

Kwota minimalna, a także data spłaty zadłużenia widnieją na comiesięcznych wyciągach, które Klient otrzymuje drogą pocztową na adres korespondencyjny.

11. Jakie są konsekwencje nieterminowej spłaty zadłużenia karty kredytowej KIS? W jaki sposób naliczane są odsetki?

Po upływie okresu bezodsetkowego lub jego przerwaniu, odsetki naliczane są w wysokości określonej w Tabeli Oprocentowania Keep It Simple od wszystkich transakcji za każdy dzień kalendarzowy, zaczynając od dnia zaksięgowania transakcji w Banku, do dnia zaksięgowania całkowitej spłaty zadłużenia.

12. Jaka jest kolejność pokrycia zadłużenia mojej karty, jeżeli nie spłacę całości?

Dokonane przez Klienta wpłaty przeznaczone są na spłatę zadłużenia wskazanego na wyciągach kolejno z następujących tytułów:

 • Odsetek od zadłużenia,
 • Prowizji i opłat,
 • Zadłużenia z tytułu transakcji gotówkowych,
 • Zadłużenia z tytułu transakcji bezgotówkowych.

13. Jak mogę zamówić nową kartę? Czy to coś kosztuje?

Nową kartę kredytową Klient może zamówić za pośrednictwem Contact Center. Zamówienie nowej karty jest bezpłatne.

14. Czy moja karta posiada funkcję PayPass?

Tak, karty MasterCard wydawane do rachunku karty kredytowej Keep It Simple posiadają funkcję PayPass.

15. Czym jest autoryzacja transakcji dokonanej kartą i czy można ją przyspieszyć?

Autoryzacja to proces mający na celu weryfikację, czy na rachunku właściciela karty znajdują się środki wystarczające do realizacji danej transakcji. Po autoryzacji transakcja może zostać przyjęta lub odrzucona. Bank nie ma wpływu na długość autoryzacji, ponieważ rozliczenie następuje pomiędzy placówką, w której Klient dokonywał transakcji, a Centrum Rozliczeniowym zajmującym się obsługą kart debetowych i kredytowych. Autoryzacja zazwyczaj trwa do siedmiu dni.

16. Jak mogę zmienić limit transakcji gotówkowych i bezgotówkowych na karcie?

Klient może swobodnie zmieniać limity transakcji do kwot, które łącznie nie przekroczą głównego limitu zadłużenia. Limity te Klient może zmienić w swoim profilu lub za pośrednictwem Contact Center.

17. Kiedy na karcie kredytowej rozpoczyna się początek mojego cyklu rozliczeniowego?

Klient może wybrać, kiedy ma rozpoczynać się jego cykl rozliczeniowy. Może to być 5., 15. lub 25. dzień miesiąca.

18. Wpisałem PIN niepoprawnie trzy razy. Co mam zrobić, żeby odblokować kartę?

Karta zostanie automatycznie odblokowana następnego dnia.

19. Jak mogę zmienić numer PIN na karcie?

Zmiany kodu PIN do karty można dokonać w każdym bankomacie, który posiada taką opcję. Najpierw należy wprowadzić wcześniejszy kod PIN, a następnie należy wprowadzić nowy. Koszt zmiany kodu PIN w bankomacie to 3,50 PLN. Numer PIN można zmienić także w swoim profilu internetowym.

20. Co to jest kod CVV2 i do czego służy?

Kod CVV2 to trzy ostatnie cyfry numeru znajdującego się na odwrocie karty, na pasku do podpisu. Służy on do weryfikacji właściciela karty podczas wykonywania transakcji za pośrednictwem Internetu lub innych transakcji bez fizycznego użycia karty.

21. Jak mogę zastrzec kartę kredytową?

W celu zastrzeżenia karty należy skontaktować się z Contact Center Open Online. W nocy (czyli w godzinach 22.00-7.00) Klient, który będzie chciał zastrzec kartę, zostanie przekierowany do Contact Center Getin Banku. Dzięki temu Klient może telefonicznie zastrzec kartę debetową 24 godziny na dobę

HASŁA, LOGOWANIE, WERYFIKACJA

1. Jak przebiega weryfikacja moich danych podczas rozmowy telefonicznej?

Konsultant podczas weryfikacji pyta Klienta o następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • nazwisko panieńskie matki,
 • trzy cyfry z hasła do obsługi telefonicznej.

Jeśli Klient nie posiada hasła do obsługi telefonicznej, konsultant generuje je dla Klienta w trakcie rozmowy. Takie hasło może być wysłane jedynie pod numer telefonu przypisany do profilu Klienta.

2. Dlaczego muszę poddawać się weryfikacji danych podczas rozmowy telefonicznej? Czy nie mogę uzyskać informacji bez tej procedury?

Weryfikacja danych Klienta podczas rozmowy telefonicznej jest procedurą bezpieczeństwa mającą na celu potwierdzenie, że konsultant Contact Center rozmawia z właścicielem profilu. Bez poprawnego procesu weryfikacji, Contact Center nie może udzielać żadnych informacji ani przyjmować zleceń.

4. Kiedy otrzymam hasło do obsługi telefonicznej i internetowej?

Po złożeniu pierwszego wniosku o produkt z witryny internetowej Open Online Klient otrzymuje hasło do obsługi telefonicznej i hasło do obsługi internetowej SMS-em na numer telefonu, który został podany we wniosku.

5. Jakie dane otrzymam po utworzeniu profilu w serwisie Open Online?

Klient otrzymuje:

 • 9-cyfrowy login, który jest niezmienny. Login wysyłany jest na adres e-mail Klienta.
 • 14-znakowe hasło do obsługi internetowej, służące do logowania na stronie. Hasło to wysyłane jest SMS-em. Klient może je zmienić na swoje własne hasło, jednak musi ono mieć co najmniej 10 znaków.
 • 10-cyfrowe hasło do obsługi telefonicznej, służące do kontaktu z Contact Center. Hasło to wysyłane jest SMS-em. Klient może je zmienić na swoje własne hasło, jednak musi ono składać się z co najmniej 10 cyfr.

6. Jak mogę się zalogować do serwisu Open Online?

Aby zalogować się do serwisu Open Online, Klient wpisuje w zakładce „Logowanie” 9-cyfrowy login, który otrzymał wiadomością e-mail na swoją skrzynkę internetową oraz wybrane elementy z 14-znakowego hasła do obsługi internetowej (tzw. hasło maskowane).

8. Co to jest hasło maskowane?

Klient loguje się do serwisu Open Online z użyciem hasła maskowanego. Oznacza to, że w celach bezpieczeństwa Klient nie wpisuje hasła w całości, podaje jedynie jego elementy, wybrane losowo przez system. Funkcję hasła maskowanego można wyłączyć w swoim profilu internetowym w serwisie Open Online.

9. W jaki sposób mogę odzyskać utracone hasła i login?

W celu wygenerowania nowych haseł lub przypomnienia loginu, wystarczy skontaktować się z Contact Center Open Online. Do rozmowy Klient powinien przygotować dane z dowodu osobistego.

10. Czy mogę sam zmienić login lub hasła?

Login Klient jest niezmienny. Klient może zaś zmienić hasła we własnym profilu lub poprosić o wygenerowanie całkowicie nowych haseł podczas rozmowy z Contact Center.

11. Gdy próbuję się zalogować, otrzymuję komunikat „Konto zablokowane, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta”. Po ilu błędnych próbach wpisania hasła do logowania internetowego dostęp internetowy zostaje zablokowany?

Po trzech próbach wpisania nieprawidłowego hasła do serwisu internetowego Open Online dostęp internetowy zostaje zablokowany. W przypadku zablokowania dostępu internetowego należy skontaktować się z Contact Center. Konsultant po przeprowadzeniu weryfikacji danych Klienta będzie mógł odblokować dostęp internetowy.

12. Jak długo ważny jest jednorazowy kod SMS, służący do potwierdzenia zleceń?

Kod autoryzacyjny jest ważny przez 10 minut od momentu złożenia dyspozycji, służy do potwierdzenia wyłącznie jednej operacji. Wraz z kodem autoryzacji Klient otrzymuje informacje o szczegółach dyspozycji.

ZMIANA DANYCH

13. Jakie dane mogę zmienić samodzielnie w profilu, a jakie dane mogę zmienić jedynie za pośrednictwem Contact Center?

Klient we własnym profilu może zmienić adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny. Wszelkie inne zmiany, dotyczące danych osobowych lub danych z dowodu osobistego należy zgłosić za pośrednictwem Contact Center.

14. Czy muszę zgłaszać zmianę dowodu osobistego? Jak mogę zmienić dane z dowodu?

Jeśli Klient dokonał zmiany dowodu osobistego, powinien poinformować o tym serwis Open Online. Po wysłaniu kopii dowodu (w formie skanu lub ksera) i przeprowadzeniu weryfikacji danych Klienta konsultant Contact Center będzie mógł zmienić dane. Skan należy wysłać na adres:

kontakt@openonline.pl
zaś ksero na adres korespondencyjny:

Open Finance
Skrytka pocztowa nr 39
00-976 Warszawa

Jeśli jednak weryfikacja danych, a tym samym i zmiana danych podczas rozmowy telefonicznej nie będą możliwe, Klient powinien udać się do jednego z oddziałów stacjonarnych Open Finance w celu wypełnienia tzw. Karty Informacyjnej.

15. Jak mogę zmienić numer telefonu w swoim profilu? System wymaga wpisania dwóch haseł, zamiast jednego.

Zmiana numeru telefonu z poziomu profilu Klienta następuje po prawidłowym wpisaniu dwóch jednorazowych kodów SMS. Jedno hasło zostaje wysłane SMS-em na poprzedni numer telefonu, który widnieje w systemie, drugi zaś na nowy numer.

Jeżeli zmiana numeru telefonu poprzez profil Klienta jest uniemożliwiona z powodu braku poprzedniego numeru telefonu (a tym samym jednego z jednorazowych haseł), numer można uaktualnić poprzez kontakt z Contact Center. Nastąpi to po prawidłowej weryfikacji danych Klienta.

Jednak jeśli Klient nie posiada hasła do obsługi telefonicznej, prawidłowa weryfikacja danych przez Contact Center będzie niemożliwa, ponieważ konsultant może wygenerować nowe hasło jedynie na numer telefonu podany w systemie.

W takiej sytuacji pozostaje również trzecie rozwiązanie: Klient powinien udać się do jednego z oddziałów stacjonarnych Open Finance. Tam będzie mógł wypełnić tzw. Kartę Informacyjną.

INNE

16. Jakie są dane Banku, NIP i REGON?

Getin Noble Bank SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

NIP 1080004850
REGON 141334039

17. W jakich godzinach pracuje Contact Center?

Contact Center jest czynne codziennie, w godzinach od 7.00 do 22.00.

18. Jaki jest kod IBAN i SWIFT banku?

Kod IBAN Getin Banku to: PL XX 1460 1181 XXXX XXXX XXXX XXXX
Kod SWIFT (BIC) Getin Banku to: GBGCPLPK

19. Kiedy następują sesje przychodzące i wychodzące ELIXIR w Getin Banku?

Sesje przychodzące mają miejsce o: 10:00, 14:00, 17:00.
Sesje wychodzące mają miejsce o: 8:15, 12:15, 14:30.